Onze diensten

Uw zaak verkopen of investeren in een bestaande onderneming is een belangrijke beslissing waarbij deskundig advies een absolute noodzaak is. We adviseren u bij het overnemen of overlaten van een onderneming en begeleiden u bij elke stap van het overnameproces. Ook bij de opstart of de herfinanciering van uw onderneming kunnen wij u begeleiden. Wij maken daarbij gebruik van onze jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk van contacten. Dankzij een grondige kennis van het bedrijfsleven en een permanente vorming, bieden wij u deskundig advies van hoogstaande kwaliteit. Trouw aan de missie van Immo Van Welden is ons advies geheel onafhankelijk en op maat van de klant.

Het departement overnames binnen Immo Van Welden wordt geleid door Laurens Van Nevel. Laurens is economist met een MBA in financieel management die hij behaalde aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij werkte jarenlang binnen de cel fusies en overnames bij één van de grootste wereldwijde adviesbureaus. Vervolgens was hij lange tijd financieel directeur van de Scandinavische groep Falck in de Benelux. In die functie was hij verantwoordelijk voor de overnames en de integratie van de overgenomen bedrijven binnen deze groep.

Recent gerealiseerde projecten

Hieronder vindt u een overzicht van enkele projecten die recent werden afgerond:

* Overname van de activa en het personeel van een kartonnage bedrijf: adviseur van de overnemer bij de onderhandeling  
   en de financiering van de transactie.

* Management buy out in de metaalsector: adviseur van het management bij de onderhandeling en de financiering van de  
   transactie

* Management buy out in de sector van de wegenbouw: adviseur van het management bij de onderhandeling en de
   financiering van de transactie.

* Overname van de aandelen van een onderneming in de dienstensector: adviseur van de overnemer bij de   
   onderhandeling en de financiering van de transactie

* Overname van de activa en het personeel van een transport bedrijf: adviseur van de overnemer bij de onderhandeling en
   de financiering van de transactie en de integratie in de onderneming.

* Strategische consultingopdracht omtrent de consolidatiemogelijkheden in de sector van de distributie van bouwbeslag

* Herfinanciering en reorganisatie van een onderneming in de meubelsector. Adviseur van de zaakvoerder.